מס' כרטיס 291  מדור ומדף: כז-ת
 
אגרת הטיול
חיים ב"ר בצלאל
דרושים בדרך פרד"ס, ועמו
אגרת מהרח"ו
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
בענין פסיעותיו של אאע"ה ג' מילין
לודז' תרפד
8° כ דף
נכרך עם תומר דבורה
 
לתצלום הספר לחץ כאן