מס' כרטיס 29637  מדור ומדף: לה-א
 
אוצר מנהגי חבד
ליקוטי הנהגות, הדרכות ותקנות מרבותינו
נשיאי חב"ד ומנהגי אנ"ש לדורותיהם. בעריכת
מונדשיין, יהושע
יו"ל ע"י היכל מנחם
8°. אלול-תשרי: 28, 419 ע'
ירושלים תשנה
ניסן-סיון: 20, 351 ע'
ירושלים תשנו
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2