מס' כרטיס 31019  מדור ומדף: פג-ג
 
גראייבסקי פנחס
אבני זכרון
גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי
העתקת הכתבות העתיקות והחדשות מכל אבני
הזכרון בירושלים וחוצה לה הקבועות בבתי
מדרשיה, מוסדיה וחצרות קדשיה שכונתיה
ופרוריה.
חלקים א-ב:
ירושלים תרפח
8°. 100 ע'.
חלקים ג-ו:
תרפט
חוברת ז נדפסה עם" בית האוצר" חוברת ב.
חלק ט: כולל נוסחי מצבות בית עלמין של
פתח תקוה.
חלק יב: כולל רשימת ישני עפר בבית עלמין
הישן-חדש לעדת החסידים אנ"ש כולל חב"ד
במרום הר הזתים משנות תרלח-תרצא
חלק יג: רשימת ישיני עפר ברחובות משנות
תרנא-תרצא.
חלק יד: רשימת ישני עפר בעקרון. תרמה-תרצא
תרצא
חסרים חוברות: ד, ח.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10