מס' כרטיס 31634  מדור ומדף: לו-ז
 
זכרונותי
מימי ילדותי ברוסיא הסובייטית עד יציאתי
לוין, ישראל יהודה
כפר חב"ד תשנה
8°. 10, קסא ע'