מס' כרטיס 31924  מדור ומדף: סג-ד
 
דורש לציון
לנדא, יחזקאל הלוי
י"ג דרושים ופלפולים [עם הגהות מבנו
לנדא, שמואל ב"ר יחזקאל הלוי
וגם דרושים]. חלק ראשון
פראג תקפז
(מ. לנדא)
2°. 86, (7) דף
נכרך עמו: אהבת ציון (פראג תקפ"ז)
טופס נוסף במדור כב-ד נכרך עמו אהבת ציון
טופס נוסף במדור קמז. נכרך עמו אהבת ציון.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2