מס' כרטיס 32287  מדור ומדף: סז-ד
 
ה דרך הטוב והישר
והוא נר הרביעי מספר
אור עולם
מרגליות, מאיר ב"ר צבי הירש
סימנים על דיני השו"ע
פולנאה תקנה
4°. 40 דף
2 טפסים. טופס נוסף נכרך אחרי: " כתר תורה
 
לתצלום הספר לחץ כאן