מס' כרטיס 32288  מדור ומדף: סב-ד
 
ה דרך הטוב והישר
והוא נר הרביעי מספר
אור עולם
מרגליות, מאיר ב"ר צבי הירש
סימנים על דיני השו"ע
אודיסה תרנא
(אבא דוכנא)
8°. 37 דף
2 טפסים ועם א' מהם נכרך: ברייתא מעשה
תורה. טופס נוסף נכרך אחרי:" מצבת אבן"
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן