מס' כרטיס 32300  מדור ומדף: סד-ד
 
דרך הישר
פירוש לספר
אבן הבוחן
לה"ר -
קלונימוס ב"ר קלונימוס
מאת
אייזנשטאט, משה ב"ר יצחק
דיזוז (ספר נחמד) איז..גדרוקט ווארדן בק"ק
זולצבאך בשנת תסה (ולעת עתה) האט מאן עש
אין דייטשן..נייאי הירוז גיגעבין על ידי
שטערין, מיכל כץ מק"ק פפד"מ
חמ"ד תקו
4°. 20 דף. אותיות צו"ר
 
לתצלום הספר לחץ כאן