מס' כרטיס 325  מדור ומדף: לא-א
 
אדם ישר
קבלת האריז"ל אשר העתיק ה"ר
צמח, יעקב חיים
מכתבי ה"ר
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
קראקא תרמה
(יוסף פישר)
4°. (2), 94 דף
2 טפסים. טופס נוסף במדור סב-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן