מס' כרטיס 33219  מדור ומדף: נג 1625-
 
הגדה של פסח
הנקרא בשם:
אגדת אזוב
כולל שני ביאורים..האחד -
גאולת אברהם
אברהם ב"ר אליהו מווילנא
..השני -
גבורות אל
מרגליות, גבריאל זאב ב"ר יחיאל יצחק
=)מו"ץ בק"ק הוראדנא)
ווילנא תרסג
(י"ל מ"ץ)
4°. 56 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן