מס' כרטיס 33655  מדור ומדף: סב-ה
 
הגהות ירושלמי
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
סדר זרעים. סדרם והעיר עליהם אף הוסיף
הגהות..הרב..מוה"ר
לוריא, דוד (רד"ל)
ונלוו אליהם הגהות וליקוטים על ירושלמי
סדר מועד מהגאון הרד"ל..
קניגסברג [] תריח []
(טובי' הכהן אפרתי ויוסף בעקער)
12°. 72 ע'
2 טפסים. עם אחד מהם נכרך רשפי קשת
טופס נוסף נכרך עם "מגילת תענית".
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן