מס' כרטיס 342  מדור ומדף: כג-א
 
אדני פז
מאיר ב"ר לוי מזולקווא []
חידושים שונים על סדר הפרשיות מלוקטים
מגאונים ורבנים שונים
ווארשא תרלט
8°. לו דף
נכרך עמו חיי עולם. טופס נוסף (חסר) נכרכו
עמו: שכחת לקט. ראשית דעת. תשועת ישראל.
משלי שועלים. יורה חטאים. דרך טובים.
טופס נוסף נכרך עם ארחות צדיקים.
2 טפסים נוספים במדור סב-א. א' נכרך עמו
לקוטי עצות מהדו"ב. וא' (חסר בתחלתו)
נכרכו עמו: פועל צדק. סוכת שלום.
אגרת בעלי חיים. המטעמים. חופת חתנים.
יון מצולה. רפואות.
 
לתצלום הספר לחץ כאן