מס' כרטיס 34906  מדור ומדף: סא-א
 
אבל כבד
שעווציק, בנימין צבי
הספד על פטירת ה"ר נתן אדלער הכהן ראש
הרבנים דמדינת בריטאניא וקולונותיה. נתבקש
לישיבה של מעלה ביום ג' ער"ח שבט שנת תר"נ
לונדון תרנ
12°. 16 ע' בלה"ק. 7 ע' באנגלית
 
לתצלום הספר לחץ כאן