מס' כרטיס 34942  מדור ומדף: צג-ז
 
זכר רב
מוספיא, בנימין
..בו שרשי לשון הקדש..והי'..חתום וסתום,
עד שקמתי אני..
פלק, ירחמיאל
ופתרתי אותו בל"א והצבתי ציונים על כל שרש
מקומו בתנ"ך אשר פי יקבנו -
שושן עמק
ברין תקנ
(יאזעף קארל ניימאנן)
12°. (8), 66, (2) ע'