מס' כרטיס 35068  מדור ומדף: סב-ז
 
זכרון טוב
רוזא, משה ב"ר ראובן
עניני מוסר, ונספח אליו:
אורך ימים
בנבנשתי, שמואל ב"ר יעקב
ליוורנו תרה
12°. מג דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2