מס' כרטיס 352  מדור ומדף: ב-א
 
אדרת אליהו
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
פירוש עה"ת עם:
באר אברהם
אברהם ב"ר אליהו מווילנא
באר יצחק
חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב
ירושלים תרעה []
8°. (1), כז, טז, מה, סה, קל דף