מס' כרטיס 36677  מדור ומדף: קכח-ח
 
הא לכם:
חמשה ספרים
..ואלה שמותם:
מסכת דרך ארץ
רבה וזוטא. שער מיוחד.
ה גן
יצחק ב"ר אליעזר
- שער מיוחד.
אורחת חיים
- בלא שער
זכרון תרועה
ברנדס, מרדכי
- שער מיוחד
בינה לעתים
מילדולה, דוד
- שער מיוחד
לינעוייל תקסז
(אברהם פריזעק)
16°. 4, 47, 88 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5