מס' כרטיס 367  מדור ומדף: ב-א
 
אהבה בתענוגים
גרשטנקורן, יצחק
ילקוט מאמרי רז"ל ומפרשי מגלת שיר השירים
הראשונים והאחרונים, עם תולדותיהם
והקדמותיהם.
8°. חלק א: רנו ע'. חלק ב: 272 ע'.
בני ברק תשיח
חלק ג: שכז ע'.
בני ברק תשיט
חלק ד: רצד, (1) ע'.
בני ברק תשכ
 
לתצלום הספר לחץ כאן