מס' כרטיס 370  מדור ומדף: כג-א
 
אהבת דוד
שלום דוד אב"ד וועגער
דרשות
ווילנא תרלב
8°. לב דף
2 טפסים וא' נכרך עמו: יסודי המשכלות
 
לתצלום הספר לחץ כאן