מס' כרטיס 372  מדור ומדף: כז-י
 
אהבת השם
אלפייה, יצחק
באור מנהגי ישראל בהלוויות והזהרות באיסור
מנהגי העמים והנכרים מהזהר ודברי קבלה
ירושלים תשג
8°. (2), ס דף
נכרך עם: יאיר נתיב
 
לתצלום הספר לחץ כאן