מס' כרטיס 37285  מדור ומדף: סג-ט
 
טללי שנה
שפירא, נתן
=)שהי' אבד"ק טשעטשאוויץ ואח"כ בק"ק טאקא)
חדושים..בפלפול.. [על מסכתות]
ורנוב תרצ
(שמואל זינגער)
נכרך עמו אבן נזר
2°. (4), מב דף.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: