מס' כרטיס 377  מדור ומדף: טז-א
 
אהבת חסד
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
בו מבואר מ"ע באם כסף תלוה בכללי' ופרטי'
עפ"י הלכה והמסתעף, ומוסר בענין החסד,
עם בי' בשם:
נתיב החסד
בסופו קונטרס:
מרגניתא טבא
יהונתן מלובטש
הנקרא בפי כל ר' יהונתן וואלינער
ווארשא תרנג
4°. נו דף
טופס נוסף נכרך עם: חפץ חיים (תרמ"ד)
טופס נוסף נכרך עם חפץ חיים (תרל"ז)
 
לתצלום הספר לחץ כאן