מס' כרטיס 379  מדור ומדף: טז-א
 
אהבת חסד
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
בו מבואר מ"ע באם כסף תלוה בכללי' ופרטי'
עפ"י הלכה והמסתעף, ומוסר בענין מדת החסד.
עם בי':
נתיב החסד
ובסופו קונטרס:
עמוד החסד
והוא לקט אמרים והנהגות מהנ"ל מאת:
גולדברג, אברהם הלל ב"ר יצחק
4°. (1) נו דף. 24 ע'
ירושלים תשכ
בסוף האבהת חסד קונטרס:
מרגניתא טבא
יהונתן מלובטש
 
לתצלום הספר לחץ כאן