מס' כרטיס 3822  מדור ומדף: כב-ד
 
דורש לציון
לנדא, יחזקאל הלוי
י"ג דרשות ופלפולים, עם הגהות מבנו:
לנדא, שמואל ב"ר יחזקאל הלוי
ווארשא תרמ
2°. סד דף
נכרך עמו: אהבת ציון. שיבת ציון
 
לתצלום הספר לחץ כאן