מס' כרטיס 38462  מדור ומדף: סב-י
 
ירושלים הבנויה
בובר, שלמה
כולל הערות והוספות על שני מאמרים הנדפסים
במאסף" ירושלים" כרך ז' חוברת א' וב' ...
(הדפסה מיוחדת מה"ירושלים" כרך ז' חוברת
ג').
ירושלים תרסו
12°. (2), 50 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן