מס' כרטיס 4  מדור ומדף: טז-א
 
אבודרהם
אבודרהם, דוד ב"ר יוסף
פירוש הברכות התפלות וההפטרות מכל השנה עם
סדר העברונות
אמשטרדם תפו
8°. (3), קמ דף
טופס נוסף במדור סב-א.
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן