מס' כרטיס 408  מדור ומדף: מד-א
 
האהל
קובץ תורני.
יו"ל ע"י ישיבת" אהל שמעון מ-ערלויא"
בסיוע מכון להוצאת ספרי וחקר כתבי יד
ירושלים תשטו-...
8°. חוברת א [שנה א' תשט"ו]-ד
8°. חוברת ה [שנה ב' חו' א' - כסלו תשט"ז]
-מד, מז [טבת תשל"ג] - נז-נח [כסלו תש"מ],
סא-סב [ניסן תשמ"ג],
טופס נוסף מחו' טו-טז נכרך עם תורה מציון.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29