מס' כרטיס 41114  מדור ומדף: סב-מ
 
מבוא הירושלמי
פרנקל, זכריה
ברסלויא [] תרל []
(שלעטטער ה.שקוטש)
ברלין תרל
(אלבערט לעווענט)
12°. 8 ע', 158 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן