מס' כרטיס 41277  מדור ומדף: סב-מ
 
מבשרת ירושלים
חובר מאת:
קאסאווסקי, חיים יהושע
כולל פי' קצר על פי הפשט וציונים לתלמוד
ירושלמי.
חוברת א. מסכת ברכות.
ירושלים תרסג
(רא"מ לונץ)
12°. (2), 72, (2) ע'
3 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן