מס' כרטיס 427  מדור ומדף: כג-א
 
אהל יעקב
טומשוב, יעקב ב"ר שמעון
דרוש אחד לר"ה על פקודת שרה ועקידת יצחק
ויניציאה תכב
16°. ז דף
טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן