מס' כרטיס 428  מדור ומדף: כג-א
 
אהל יעקב
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
באורים ומשלים עה"ת. ע"ס בראשית - ובסופו
מפתח
יוזעפאף תקצ
4°. (2), קטו, יב דף
2 טפסים (אחד בניר לבן והשני בכחול)
טופס נוסף במדור סז-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן