מס' כרטיס 4422  מדור ומדף: מ 1992-
 
הגדה של פסח
עם פירוש
אגדת אזוב
כולל ב' ביאורים
גאולת אברהם
אברהם ב"ר אליהו מווילנא
גבורות א-ל
מרגליות, גבריאל זאב
בסופו כמה חידושים ודרושים
נ.י. תרפד
4°. פ דף
6 טפסים.
 
לתצלום הספר לחץ כאן