מס' כרטיס 444  מדור ומדף: טז-א
 
אהל יצחק
יצחק ב"ר אליעזר
דיני שו"ב עפ"י סדר:
ווייל, יעקב
עם לקוטים מפוסקים האחרונים. הפנים בשם:
הלכה למעשה
ובי' בשם:
לקיטת יצחק
זבחי תמים
לבוב תקצט
4°. נג דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן