מס' כרטיס 446  מדור ומדף: טז-א
 
אהל יצחק
יצחק ב"ר אליעזר
דיני שו"ב עפ"י סדר:
ווייל, יעקב
עם ליקוטים מפוסקים האחרונים. הפנים בשם:
הלכה למעשה
ובי' בשם:
לקיטת יצחק
זבחי תמים
הל' ניקור בשם:
עקרת הבית
עם בי' בשם:
עמודי זהב
תיקון הבית
ווילנא תרכח
4°. (2), 142 ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן