מס' כרטיס 45472  מדור ומדף: סב-מ
 
משבח
זיוויץ, משה שמעון ב"ר יחזקאל
החונה פה פיטסבורג
הוספה למשבח הירושלמי...
ס. לואיס תרצא
(בנימין מוינעשטער)
4°. (1), 17 דף
5 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן