מס' כרטיס 45473  מדור ומדף: סב-מ
 
משבח
זיוויץ, משה שמעון ב"ר יחזקאל
החונה פה פיטסבורג
הוספה למשביח הירושלמי
קיידאן תרצג
(מובשוביץ וכהן)
4°. 11 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן