מס' כרטיס 457  מדור ומדף: ו-ח
 
אהל מועד
יוסף יאסקי ב"ר יחיאל מיכל
חי' על ברכות ומועד
צילום דפוס:
פפד"א תקכז
2°. (חסר ונמצא) (2) כב דף
נדפס עם: חדושי מהר"י
 
לתצלום הספר לחץ כאן