מס' כרטיס 459  מדור ומדף: קיג-א
 
אהל מועד
שלמה ב"ר אברהם מאורבינו
על השרשים הנרדפים. עם מפתח ע"פ א"ב
ויניציאה שח
(יושטיניאן)
4°. (2), קיח דף
(מספרי ה"ר יעקב ן' צור)
2 טפסים נוספים במדור קכה-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן