מס' כרטיס 46194  מדור ומדף: סב-נ
 
נאום דוד
חלק שני מספר אהבת דוד
מאירוביץ, שלום דוד ב"ר מאיר
אב"ד מעיר וועגער.
ווילנא תרלו 1875
(האלמנה והאחים ראם)
8°. 39 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן