מס' כרטיס 46444  מדור ומדף: קכא-נ
 
נחל יאודה
גיז, יאודה
פרושים.. על התורה בנסתר ובנגלה
חלק שני, שמות ויקרא.
ירושלים תרצג
(רפאל חיים הכהן)
8°. (8), 340, (1) ע'
חלק ראשון נדפס ירושלים תרעא בשם: נחלי
יעקב.
אבי הנחל
גיז, יעקב ח.
חלק שני שמות: 150 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2