מס' כרטיס 47051  מדור ומדף: סב-ס
 
סאה סלת
נורצי, רפאל ב"ר גבריאל
מרפא לנפש
אורח חיים
אמשטרדם תקיז
8°. (5), 10, 15, 4, 31, (1), (2), 5-6,
34 דף.
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3