מס' כרטיס 47561  מדור ומדף: סז-ב
 
סיומה הפרשיות מהתורה
סדר סיום הפרשיות בקריאת התורה מכל השנה
וגם כל שמות הוי"ה שבתורה הן בר"ת הם בס"ת
הן כסדרן והן למפרע ולקוטים ועוד
מיינעק, משה זעקיל
אופנבך תפב
8°. 16 דף
נכרך עם:ברוך שאמר