מס' כרטיס 479  מדור ומדף: מב-א
 
אהל רח"ל
ליברמן, חיים
כולל: מסביב לחסידות, ביבליוגרפיא:
א: על דפוסים. ב: על ספרים. ג: על ספרי
יידיש: אישים. שונות. נספח: מעשה ר' בירך
נ.י. תשמ
8°. (10), 582 ע'
ח"ב: אינהאלט: אין פרוזדור פון חסידות.
ליטעראריש - היסטארישע ענינים. אין פעלד
פון יידיש-פארשונג. הוספה לחלק ראשון
נ.י. תשמא
8°. (8), 268 ע'
2 טפסים
ח"ג: כולל מסביב לחסידות (תרגום מח"ב)
עניני ספרות היסטורית בשדה חקר שפת יידיש.
הוס' לח"א. זוטות צילומי שערים. מפתחות
לכרכי א-ג, עם מבוא מפרופ'
סדן, דב
נ.י. תשמד
8°. (13) 749 (1) ע'
טופס נוסף בכריכה מיוחדת
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3