מס' כרטיס 48793  מדור ומדף: קכא-ע
 
עטרת צבי
חיות, צבי הירש
אב"ד ב.. זאלקווא
כולל ששה מאמרים...:
דרוש נכבד
משפט ההוראה
תפארת למשה
דרכי משה
אגרת בקורת
מטבע הברכות
זולקווא תרא
(שאול דוב מאירהאפער)
טופס נוסף במדור קמח.
4°. (1), 4, 13, 18, 22, 8, 12, 9 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6