מס' כרטיס 49030  מדור ומדף: סב-ע
 
על דבר תיקוני נוסחאות בירושלמי
רוזנברג, א.
קונטרס לדוגמא
לודז' תרפח
8°. 106, (4) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן