מס' כרטיס 49316  מדור ומדף: סט-ע
 
עמק הלכה
מאסף תורני פלפולי, מופיע אחת לחדשים
ערוך בידי:
עלבערג, שמחה
ווארשא תרפז
°4. שנה א: חוברת ב-ג. (שבט אדר תרפ"ז)
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5