מס' כרטיס 49767  מדור ומדף: סד-פ
 
פאות הראש והזקן
יצחק מאיר ב"ר אברהם הלוי מילידי ווארשא
ומתגורר בק"ק לאדז
ע"פ:
זקן יצחק
זקני ישראל
באידיש
ונספח אצלו קונטרס:
אור אליהו
כולל סיומי ספר.. תדב"א.. בלמוד בחבורה..
לודז' תרצז
8°. (1), 20 דף, 6 ע', ומעטפה
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2