מס' כרטיס 5  מדור ומדף: טז-א
 
אבודרהם
אבודרהם, דוד ב"ר יוסף
פי' הברכות והתפלות וההפטרות מכל השנה עם
סדר העברונות
ווארשא תרלח
(שריפטגיסער)
8°. ק דף
3 טפסים. עם אחד מהם נכרך ספר המנהיג,
ספר המנהגים (1882), וספר חזון עובדיה
טופס נוסף במדור סב-א.
טופס נוסף נכרך עם ילקוט דוד
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן