מס' כרטיס 50218  מדור ומדף: צה-פ
 
פניני הדת
אפלבוים, יוסף
מעין שלחן ערוך שטתי, מקצר ומפרש להבנת
התלמידים
הוצאת יוא"ב, קישינוב
חלק ראשון
קישינוב תרצח
(ליבעראל)
8°. (16), 272 ע'