מס' כרטיס 50511  מדור ומדף: סז-פ
 
פרי יצחק
יצחק ב"ר צבי הירש
ביאור תרי"ג מצות בדרך רמז
ווילנא והוראדנא תקצד
4°. (1), 29 דף
3 טפסים ועם ע' מהם נכרך: עטרת צבי